Algemeen

Hoe kan ik me Aanmelden / Inschrijven?

Indien u zich wenst in te schrijven, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Na ontvangst van uw formulier nodigen wij u uit voor een persoonlijk, oriënterend gesprek, waarbij de inschrijving definitief gemaakt kan worden door ondertekening van het definitieve inschrijfformulier. Hierbij zal u het schoolreglement worden overhandigd. Voor minderjarigen is het noodzakelijk dat ook een van de ouders of verzorgers ondertekent.

Wat is een starterspakket?

Om deel te kunnen nemen aan de vakopleidingen dient u in het bezit te zijn van het Starterspakket. Dit kan per opleiding verschillen

Hoe zit het met de vakantiedagen?

De schoolvakanties zijn in de regel dezelfde als die van de middelbare scholen in onze regio (midden) en worden op de eerste lesdag bekend gemaakt.

Moet ik verplicht met modellen werken?

U hoort zelf zorg te dragen over de modellen. De modellen blijven uw eigen verantwoordelijkheid. Als het echt noodzakelijk is, kunnen wij altijd helpen.

Wordt Yevgenia Academy officieel erkend?

Yevgenia Academy is gecertificeerd door de GGD en de opleidingen worden erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waar wij geregistreerd zijn. Door de kwaliteit van de lessen, specialistdocenten en materialen bent u verzekerd van een professionele, goede opleiding. Na het afronden van een vakopleiding of training heeft u een certificaat met waarde in handen waarmee u een aansprakelijkheidsverzekering en een GGD keuring kunt aanvragen.

In welke taal kan ik de masterclasses volgen?

De masterclasses worden in de talen: Nederlands, Russisch, Duits, Engels en Turks aangeboden. Zit uw taal er niet tussen? Geen probleem, de masterclassess worden ook, op speciaal verzoek, in de taal van uw keuze gegeven.

Wat zijn de betaalmogelijkheden?

U kunt bij ons pinnen, per bank overschrijven, via de betaallink welke u ontvangt met de factuur en contant betalen bij de balie.

Wat zijn de Annuleringsvoorwaarden?

Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Indien u recht heeft op restitutie, ontvangt u het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt 50,– euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd.

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Ik heb een klacht, waar kan ik dit melden?

De kwaliteit van onze producten en diensten vinden wij erg belangrijk. Wij zien u graag met een tevreden gevoel bij ons terugkomen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  1. Online; via het contactformulier op de website. Volg de aanwijzingen op het scherm en vul uw gegevens in.
  2. Telefonisch; bel met ons op het telefoonnummer: +31 181320708. Of whatsapp: + 31 6 15 27 15 11
  3. Schriftelijk; stuur een brief met de omschrijving uw klacht naar Yevgenia Academy t.a.v. Klachtencommissie Academy Rijksstraatweg 146 3223 KC Hellevoetsluis

Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen uw klacht af te handelen. Er zijn na het verstrijken van deze termijn twee mogelijkheden namelijk: u ontvangt per brief of mail een reactie met de afhandeling van uw klacht of u wordt, binnen de gestelde termijn, op de hoogte gesteld van het verloop van uw lopende klacht, tevens wordt in dit schrijven aangegeven op welk moment u de beslissing kunt verwachten.

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing over uw klacht dan kunt u, binnen 14 dagen na de uitspraak, tegen deze beslissing in beroep gaan. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend en te worden verzonden aan: Klachtencommissie Yevgenia

Om zeker te zijn van een adequate afhandeling van uw klacht wordt deze afgehandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die enkel voor dit doeleinde in het leven is geroepen. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend, eventuele consequenties worden door ons zo snel mogelijk afgehandeld.

Ga naar klachtregeling

Inschrijven

Nieuwsbrief

Pin It on Pinterest

Shares
App ons